Reklama

Niedziela Lubelska

Jesteśmy bardzo umocnieni!

„Podczas naszych spotkań w minionych dniach otrzymałem potwierdzenie, że Kościół w Polsce ma ogromny potencjał wiary, modlitwy, miłosierdzia i praktyki chrześcijańskiej” – to słowa papieża Franciszka, wypowiedziane 7 lutego, w przedostatnim dniu wizyty „Ad limina apostolorum”, w oficjalnym przemówieniu do wszystkich polskich biskupów. Od 1 do 8 lutego przebywali oni w Rzymie, by zdać relację Stolicy Apostolskiej i nowemu Papieżowi z sytuacji Kościoła katolickiego z ostatnich 8 lat w naszym kraju

Wizyta „Ad limina apostolorum” z łaciny oznacza: „Do progów (grobów) apostolskich” i w praktyce jest obowiązkowym spotkaniem biskupów z każdego kraju u Papieża i w dykasteriach Kurii Rzymskiej. Wizytę regulują kanony 399 i 400 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., a swoją tradycją sięga już pierwszych wieków chrześcijaństwa. Dziś składa się nań sprawozdanie Ojcu Świętemu z sytuacji diecezji powierzonej, pielgrzymka do grobów apostolskich oraz spotkanie osobiste z Papieżem. Relacja wysyłana jest jeszcze przed przyjazdem biskupów, tak by odpowiednie biura mogły się z nią zapoznać. Następnie Stolica Apostolska wyznacza datę wizyty. Kodeks nakłada obowiązek wizyty co pięć lat, jednak w ostatnim czasie ten okres się wydłużył ze względu na zmiany pontyfikatów. Podobnie jak za Benedykta XVI, tak i z papieżem Franciszkiem polscy biskupi spotkali się na początku jego pontyfikatu. Ostatnia wizyta mała szczególny charakter, gdyż odbyła się w kontekście bliskiej kanonizacji Jana Pawła II i przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. Była też okazją dla polskich biskupów i nowego Papieża do wzajemnego poznania się. Kard. Jorge Maria Bergoglio w przeciwieństwie do kard. Josepha Ratzingera nie miał okazji z bliska poznać ani Polski, ani Kościoła w naszym kraju.

Z archidiecezji lubelskiej udali się prawie wszyscy biskupi: metropolita abp Stanisław Budzik z biskupami pomocniczymi: Mieczysławem Cisło, Arturem Mizińskim i Józefem Wróblem oraz biskupem seniorem Ryszardem Karpińskim, który ma najdłuższe doświadczenie z wizyt zarówno z perspektywy polskiej, jak i rzymskiej (w Lublinie pozostał abp senior Bolesław Pylak oraz abp senior Stanisław Wielgus).

Biskupi przybyli do Rzymu zostali podzieleni na trzy grupy; biskupi z Lublina wchodzili w skład „grupy B”, której przewodniczył metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Na program wizyty złożyły się spotkania w sześciu Kongregacjach: Wychowania Katolickiego, Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, ds. Biskupów, ds. Duchowieństwa, Nauki Wiary oraz ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, których kompetencje dotyczą spraw wszystkich diecezji. Dodatkowo – już w mniejszych grupach – biskupi odwiedzili pozostałe Kongregacje: ds. Kanonizacyjnych oraz ds. Ewangelizacji Narodów oraz Dykasteria. Z naszej diecezji bp A. Miziński uczestniczył w spotkaniu w Sygnaturze Apostolskiej, bp R. Karpiński w Papieskiej Radzie ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, a bp M. Cisło w Papieskiej Radzie ds. Dialogu Międzyreligijnego.

Reklama

Tempo obecnej wizyty było zdecydowanie bardziej intensywne w porównaniu z poprzednimi. Po osobistym spotkaniu z Następcą św. Piotra, biskupi z metropolii przemyskiej, lubelskiej i białostockiej nie ukrywali „oczarowania” papieżem Franciszkiem. Abp Stanisław Budzik podkreślił braterski i ojcowski klimat, jaki towarzyszł prywatnej rozmowie, która trwała blisko 1,5 godziny, z której biskupi wyszli umocnieni. Dodatkowo biskupi mieli okazję przedstawić osobiście Ojcu Świętemu trzech księży studentów z naszej diecezji.

Spotkania z papieżem Franciszkiem

– Wizyta „Ad limina apostolorum” to wizyta do grobów apostolskich, ale przede wszystkim do Ojca Świętego, który jest następcą św. Piotra, do Ojca Świętego Franciszka, który dziś tak zachwyca świat swoją prostotą, swoją dobrocią – mówił abp Stanisław Budzik. – Mieliśmy okazję wspólnego pochylenia się razem z Ojcem Świętym nad radościami, smutkami i problemami Kościoła. Ojciec Święty oddziaływał na nas w sposób niezwykły swoją prostotą, swoją pokorą, swoim głębokim zasłuchaniem się w to, co mówiliśmy, swoimi odpowiedziami, które wynikały z głębi jego serca. Jak na przykład to, że powiedział nam, cytując Dzieje Apostolskie, że ustanowiono diakonów po to, by apostołowie mogli się oddać modlitwie i głoszeniu Słowa Bożego. Przypomniał nam, biskupom, że powinniśmy zacząć od modlitwy, od głoszenia Słowa Bożego. I to wszystko przekazywać innym, a więc uczyć innych, że wszystkie dobre dzieła trzeba zaczynać od modlitwy i orientować je według Bożego Słowa – mówił Ksiądz Arcybiskup.

Rozmowie towarzyszył radosny klimat. – Kiedy powiedzieliśmy Ojcu Świętemu, że może jest już nami, Polakami, zmęczony, bo spotyka się z nami w tym tygodniu aż sześć razy, opowiedział, że nie jest zmęczony, bo my przynosimy dobre nowiny. Przynosimy nowiny, że wierni w Polsce nadal trwają przy Chrystusie i Ewangelii, że dzieje się w Kościele w Polsce bardzo wiele dobra, że mimo wielu niesprzyjających współczesnych prądów polscy katolicy trwają przy Kościele, mają do niego zaufanie, że garną się do Chrystusa, że bardzo wiele mężczyzn i kobiet jest aktywnie zaangażowanych w działania Kościoła, że otwieramy się z radością na jego wezwanie do ewangelizacji, że cieszymy się, że przyjedzie do nas, że to nasze oczekiwanie na jego przyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Polski będzie też okazją do mobilizacji Kościoła w Polsce – mówił abp S. Budzik.

Reklama

Metropolita Lubelski wśród różnych przedstawionych spraw powiedział Ojcu Świętemu m.in. o 300. rocznicy powstania Seminarium Duchownego oraz o księżach z naszej archidiecezji, którzy pracują w Argentynie. – Powiedziałem Papieżowi, że z naszego seminarium wychodzą kapłani, którzy pracują na całym świecie, od Argentyny aż po Papuę Nową Gwineę. Bardzo się tym zainteresował i uczynił to punktem wyjścia do swojej refleksji o tym, jak warto patrzeć misyjnie na naszą ewangelizację. Jeżeli dzielimy się naszym dobrem z innymi Kościołami, wysyłamy tam misjonarzy, kapłanów i świeckich, pomagamy im, w zamian dostaniemy nowe powołania, nowe środki, nowe możliwości ewangelizacji – dzielił się Ksiądz Arcybiskup. – Mamy w ojczyźnie Ojca Świętego kapłanów pracujących z Polski. W Argentynie mamy trzech kapłanów w diecezji Nueve de Julio – Dziewiątego Lipca (tak się nazywa diecezja, ponieważ to był ważny dzień w historii Argentyny); jeden jest tam już ponad 25 lat. Miałem rok temu okazję odwiedzić tę diecezję i mogłem przeżyć srebrny jubileusz kapłaństwa pracującego tam misjonarza. Kolejny kapłan rozpoczął tam pracę. Ta refleksja przypomniała też papieżowi Franciszkowi wielkie zasługi, jakie położyli Polacy w ewangelizację Argentyny. Wspominał redemptorystów i innych kapłanów, którzy tam pracowali, tak że to była bardzo miła, sympatyczna, ojcowska i braterska rozmowa. Jesteśmy dzięki niej bardzo umocnieni! – podkreślał abp Stanisław Budzik.

Wspólne Msze św.

Ważnym elementem wizyty polskich biskupów były wspólne Msze św. w czterech papieskich bazylikach Rzymu. Pierwszą, w której sprawowali Eucharystię w poniedziałek, 3 lutego, była Bazylika Matki Bożej Większej, którą bardzo upodobał sobie papież Franciszek i do której często zagląda na osobistą modlitwę. We wtorek biskupi zgromadzili się na wzruszającej Mszy św. przy grobie Jana Pawła II w bazylice watykańskiej. To miejsce od samej jego śmierci gromadzi rodaków na modlitwie i Eucharystii. Po jej zakończeniu wszyscy biskupi zgromadzili się przy grobie św. Piotra, by wspólnie wyznać wiarę. Następnego dnia została odprawiona Msza św. w Bazylice św. Jana na Lateranie, a w kolejnym – u św. Pawła za Murami. Ostatniego dnia wizyty biskupi, którzy mieszkali w Domu św. Marty, mogli włączyć się w koncelebrę Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem papieża Franciszka.

Czas wizyty „Ad limina” zbiegł się z publikacją orędzia papieża Franciszka na najbliższy, już XXIX Światowy Dzień Młodzieży, w którym Papież zdradził, że bł. Jan Paweł II, który niedługo zostanie świętym, będzie patronem Światowych Dni Młodzieży. „Święci są tymi, którzy mogą bardziej pomóc nam w zrozumieniu głębokiego sensu Błogosławieństw. Kanonizacja Jana Pawła II w drugą niedzielę Wielkanocną, w tym sensie jest wydarzeniem, które napełnia nasze serca radością. Będzie on wielkim patronem ŚDM, których był inicjatorem i siłą wiodącą. W Świętych obcowaniu będzie nadal dla wszystkich ojcem i przyjacielem” – napisał Papież.

2014-02-20 13:02

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Watykan: zawieszenie wizyt ad limina

[ TEMATY ]

Watykan

ad limina

Tama66/pixabay.com

Okresowe wizyty biskupów ad limina Apostolorum w Watykanie zostały zawieszone do Wielkanocy. Ma to związek z epidemią koronawirusa i zarządzoną przez władze Włoch kwarantanną całego kraju, co utrudnia organizowanie przyjazdów biskupów z całego świata.

Tym samym nie odbędą się wizyty dwóch kolejnych grup biskupów francuskich, planowane od 16 do 29 marca (pierwszą grupę Franciszek przyjął 9 marca). Poinformował ich o tym kard. Marc Ouellet, prefekt Kongregacji ds. Biskupów, zapowiadając jednocześnie, że zostanie wskazana nowa data.

Anulacja wizyt ad limina dotyczy także grupy biskupów z Brazylii, którzy od tygodni przybywają do Watykanu z poszczególnych prowincji kościelnych (metropolii).

Wizyty ad limina Apostolorum (do progów apostolskich) to okresowe przyjazdy biskupów z całego świata, w czasie których spotkają się z papieżem oraz odwiedzają urzędy Kurii Rzymskiej i omawiają różne aspekty działalności Kościoła w swoim kraju. Ponadto odprawiają Msze św. w czterech papieskich bazylikach.

CZYTAJ DALEJ

Ten pogrzeb to refleksja nad kapłaństwem

2020-08-04 19:06

kl. Paweł Strojewski SAC

W liturgiczne wspomnienie świętego proboszcza z Ars pożegnaliśmy bardzo ważnego członka naszej pallotyńskiej rodziny – ks. Jana Koryckiego SAC.

Ksiądz Jan Korycki SAC pełnił w naszym stowarzyszeniu m.in. funkcje: rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie, radcy prowincjalnego i generalnego, postulatora i prokuratora generalnego. Człowieka, który w znacznym stopniu przyczynił się do wyniesienia do chwały ołtarzy bł. Elżbiety Sanny i bł. Ryszarda Henkesa SAC. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele parafialno-seminaryjnym NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył JE ks. bp Wojciech Osial, biskup pomocniczy diecezji łowickiej.

W homilii bp Osial zwrócił uwagę, że kolejny z pallotynów ma możliwość w sposób głębszy dotknąć tajemnicy Chrystusowego odkupienia, męki i zmartwychwstania. Niejako „patrząc z zewnątrz rodziny pallotyńskiej”, podzielił się z wiernymi przemyśleniami o życiu księdza Jana, stwierdzając, że ten pogrzeb to przede wszystkim okazja do uważnego zastanowienia się nad pięknem kapłaństwa.

Celebrans ujął swoją refleksję o kapłaństwie w trzech myślach. Po pierwsze, przywołał konieczność przywrócenia nadprzyrodzonego spojrzenia na ten sakrament. W jego oczach nasz współbrat był księdzem, który kochał swoje kapłaństwo i troszczył się o nie jak o skarb, będąc świadomym swojej godności bycia „drugim Chrystusem”. Ksiądz biskup opowiedział przy tej okazji o pierwszym spotkaniu z księdzem Janem, które było dla głoszącego katechezą wiary i pobożności. Przeżywanie kapłaństwa przez naszego współbrata budowało innych, rodząc kolejne powołania. Sam zmarły w taki sposób został pociągnięty na drogę życia pallotyńskiego przez księdza Alojzego Majewskiego SAC, prekursora pallotynów na ziemiach polskich.

Drugą cechą zmarłego, którą powinni naśladować kapłani, była jego maryjność. „Wy, pallotyni jesteście szczęśliwi, bo macie Królową Apostołów.” Sam ks. Jan wielokrotnie podkreślał, że nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny od czasów nowicjatu wspierało go na drodze relacji z Bogiem i ochraniało jego kapłaństwo. Trzecia myśl głoszącego dotyczyła wierności powołaniu. Nasz zmarły współbrat może stanowić dla innych przykład osoby oddanej, niedopuszczającej do siebie myśli o porzuceniu pallotyńskiej drogi. Jego Ekscelencja określił zmarłego jako człowieka wielkiej dobroci i pokory, za pomocą której można zdobyć wszystkie inne cnoty. Ksiądz Jan był człowiekiem wielkiej kultury osobistej, taktu i elegancji, otwartości na innych, umiejętności komunikacyjnych, empatii i uśmiechu. Celebrans prosił, byśmy otworzyli oczy i zapytali samych siebie: „Z czym stanę przed Panem Bogiem?” oraz byśmy prosili Boga o miłosierdzie dla księdza Jana.

Ksiądz Jan Korycki SAC przeżył w stowarzyszeniu 67 lat, w tym 61 w kapłaństwie. Ostatnie lata posługi kapłańskiej spędził w naszej placówce w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej. Przez wiele lat był dla nas wzorem apostolskiej i kapłańskiej gorliwości. Jego życie to lekcja dla nas. Niech Pan wynagrodzi mu jego trud i zaangażowanie dla nieskończonej chwały Bożej i dopuści przed Swoje Najświętsze Oblicze.

CZYTAJ DALEJ

Papież wspiera Amerykę Łacińską w walce z koronawirusem

2020-08-05 15:22

[ TEMATY ]

Franciszek

pixabay.com

W obliczu pandemii Franciszek wykonał gest miłosierdzia, który wspiera najbardziej potrzebujących. Na osobistą prośbę Papieża fundacja Popolorum Progressio zatwierdziła 138 projektów pomocowych.

Ich celem jest złagodzenie skutków pandemii koronawirusa w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Do tej liczby należy dodać jeszcze 30 innych, już działających projektów pomocy żywnościowej.

Łącznie pomoc popłynie aż do 23 krajów. Podczas posiedzenia fundacji skoncentrowano się na projektach, których celem jest łagodzenie konsekwencji pandemii w krótkim i średnim okresie, przygotowanych dla regionów najbardziej dotkniętych koronawirusem. Mają one być namacalnym znakiem miłości Papieża, a także apelem i inspiracją dla wszystkich chrześcijan i ludzi dobrej woli, by nie pozostawali obojętnymi, ale włączali się w pomoc potrzebującym.

Na wspólnym spotkaniu watykańskiej komisji ds. Covid-19 i fundacji Popolorum Progressio po raz pierwszy obecny był także przedstawiciel Manos Unidas („Złączone Ręce”), katolickiej organizacji pozarządowej, która włączy się w działalność charytatywną Papieża i pomoże koordynować ją w krajach Ameryki Łacińskiej.

Fundacja Popolorum Progressio dla Ameryki Łacińskiej powstała w 1992 r. na prośbę Jana Pawła II w związku z 500. rocznicą rozpoczęcia ewangelizacji Ameryki. We współpracy z episkopatem Włoch działa ona na rzecz wspierania rozwoju wspólnot wiejskich, Indian i ludności tubylczej. Poprzez inicjowane dzieło miłosierdzia ma też być znakiem bliskości Papieża z najbardziej potrzebującymi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję