Reklama

Niedziela Lubelska

Umocnieni w wierze

W pierwszą sobotę i niedzielę grudnia 2013 r. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Piaskach odbyła się wizytacja kanoniczna. Abp Stanisław Budzik odwiedził kaplicę w Kozicach, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Klimusinie, dom zakonny Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa oraz kościół parafialny w Piaskach

Wizytacja biskupia jest zawsze okazją do modlitewnego spotkania pasterza z prezbiterami i wiernymi. Mieszkańcy Kozic, przygotowując się do tego spotkania, zadbali nie tylko o wystrój świątyni, ale również otoczenia. Postawili krzyż, zakupili dzwon oraz położyli kostkę brukową przy kaplicy. Te przedsięwzięcia były możliwe dzięki ofiarności ludzi dobrej woli (np. Stanisław Siczek sfinansował krzyż) oraz dotacji władz gminnych. Witając Księdza Arcybiskupa w progach kaplicy, parafianie prosili o poświęcenie krzyża i dzwonnicy. Obiecywali zapamiętać Słowo Boże i jego pasterskie wyjaśnienie, aby w sposób godny żyć i wypełniać chrześcijańskie powołanie. Abp Stanisław Budzik sprawował Mszę św. w kaplicy, podczas której wygłosił homilię. Następnie poświęcił krzyż i dzwonnicę, a na zakończenie spotkania rozdał pamiątkowe obrazki.

Spotkanie z Metropolitą

W bogatym programie wizytacji uwzględniono również spotkanie z pensjonariuszami Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Klimusinie. Zakład powstał w budynku dawnej szkoły podstawowej, w którym niegdyś uczyły się dzieci. Teraz w pięknie wyposażonych salach, przystosowanych do potrzeb osób starszych, mieszkają pensjonariusze, którzy już od rana oczekiwali na przyjazd Gościa. Także kierownictwo zakładu oraz niektórzy mieszkańcy Klimusina przybyli na wspólną modlitwę. Zebrani wraz z Księdzem Arcybiskupem odmówili dziesiątek Różańca oraz zaśpiewali „Barkę”. Pasterz diecezji, zwracając się do chorych, zachęcał do wytrwałości, a później udzielił błogosławieństwa.
Na sobotni wieczór zaplanowano również wizytę w domu Sióstr Kapucynek. Siostry zaprosiły Metropolitę do kaplicy na modlitwę, a później opowiadały o swoich radościach, troskach i kłopotach.

Fundamentalne pytania

Parafianie piaseccy mieli zaszczyt gościć Metropolitę w niedzielę podczas trzech kolejnych Mszy św.
– Cieszymy się bardzo, że Ksiądz Arcybiskup przybył, aby wraz z nami rozpocząć Adwent. Mamy nadzieję, że słowo Pasterza umocni nas – mówił ks. Piotr Stańczak, proboszcz i dziekan piasecki.
Abp Stanisław Budzik, nawiązując w homilii do Adwentu, wyjaśnił, iż jest to czas nadziei i łaski; oczekiwania na przyjście Chrystusa Zbawiciela. – Ku Niemu kierowali swe wołania ludzie od wieków. Tęsknotę za Jezusem wyrażamy w pieśniach adwentowych. Naszym wołaniom towarzyszą prorocy oraz Maryja – mówił. Przywołując słowa: „Wołam, aby dzień przyjścia Pana nas nie zaskoczył”, Ksiądz Arcybiskup wyjaśnił: – Jezus kieruje ostrzeżenie, abyśmy naszego nawrócenia nie odkładali na ostatnią godzinę.
Odwołując się do Ewangelii, abp Budzik postawił pytania odnośnie wiary: dokąd zmierzamy, jaką drogą kroczymy, jaki jest cel tej drogi? – Liturgia wskazuje, że przez dobre uczynki przygotowujemy się na spotkanie z Chrystusem, który jest naszym światłem – podkreślał. Zgromadzonym na Eucharystii życzył, by światło wlało się w serca, a czas Adwentu stworzył kolejną szansę oczekiwania na tajemnicę Bożego Narodzenia, w której smutek zmienia się w radość, a zwątpienie w nadzieję. – Zachęceni słowem proroków, idziemy z radością na spotkanie z Panem; idziemy z darem naszych gorących serc i z naręczem dobrych uczynków – mówił.

Reklama

Parafia tętniąca życiem

Podczas Sumy ks. kan. Piotr Stańczak złożył sprawozdanie z życia parafii. Poinformował, że parafia w Piaskach została erygowana w 1325 r. W okresie reformacji stanowiła silny ośrodek protestancki. Mieszkali tu arianie i kalwini, czego dowodem są ruiny zboru wybudowanego w latach 1783-85. Obecnie parafia liczy ok. 6000 wiernych, z czego ponad połowa mieszka w Piaskach, a pozostałą część stanowią mieszkańcy aż 25 wiosek. W niedzielnych Mszach św. regularnie uczestniczy ok. 30% wiernych. Dominuje religijność tradycyjna, wzbogacona przez nową ewangelizację podejmowaną przez wikariuszy: ks. Emila Mazura i ks. Andrzeja Gęba. Sprawując opiekę duchową nad wspólnotami, takimi jak: ministranci, lektorzy, KSM, grupa pielgrzymkowa, oaza, schola, pragną oni przyciągnąć do Boga jak najwięcej młodych oraz pomóc im w rozpoznaniu powołania i miejsca w Kościele.

Wiara jako bezcenny dar

Ksiądz Arcybiskup podczas Mszy św. oraz spotkań z wiernymi w sali parafialnej podkreślał, że całe życie jest oczekiwaniem na spotkanie z Chrystusem, w czym pomaga wiara. – Wiara to bezcenny dar, który otrzymaliśmy, by dzielić się z innymi – podkreślał.
W piaseckiej parafii jest wiele wspólnot, które starają się pogłębiać swą wiarę, zdobywając odpowiednią formację. Są to: Legion Maryi, koła różańcowe, Róża modlitwy za dzieci, Domowy Kościół, Rada Duszpasterska, chór parafialny. Przybywając na spotkanie z Metropolitą, członkowie tych wspólnot chcieli dać świadectwo, że sprawy Kościoła i parafii są im bliskie. Ksiądz Proboszcz, przedstawiając poszczególne wspólnoty, podkreślał, iż cieszy się, że istnieje duża grupa ludzi, która modli się i angażuje w życie parafii. – Na nich zawsze mogę liczyć – mówił z dumą.
Wizytacja stała się świętem dla wszystkich, którzy są zatroskani o Kościół Chrystusowy. Te odwiedziny umocniły wiarę parafian i uświadomiły im, iż wszyscy są odpowiedzialni za to, co dzieje się w Kościele.

2013-12-31 10:47

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Dynamizm chrześcijańskiego życia

Niedziela lubelska 44/2019, str. 6-7

[ TEMATY ]

wizytacja

abp Stanisław Budzik

Katarzyna Artymiak

Pamiątkowe zdjęcie młodzieży

W słoneczną niedzielę 13 października abp Stanisław Budzik przeprowadził wizytację w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Łukasza w Surhowie (dekanat Krasnystaw-Wschód). Oprócz sprawowanych Mszy św., Metropolita nawiedził cmentarz, spotkał się z radą parafialną i odwiedził miejscowy Dom Pomocy Społecznej. Proboszczowi ks. Edwardowi Łatce towarzyszył dziekan ks. Jarosław Wójcik. Wizyta wpisała się w obchody Dnia Papieskiego oraz w radość z podpisania przez papieża Franciszka dekretu o uznaniu cudu za wstawiennictwem sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, mocno związanego w okresie wojennym z tymi terenami.

Dziedzictwo wieków

Parafia w Surhowie należy do najstarszych w archidiecezji i stanowi, jak określił abp Stanisław Budzik, „wspaniałe dziedzictwo pokoleń i wieków”. Jej powstanie sięga XVII w., a wierni gromadzą się w zabytkowej świątyni wzniesionej w latach 1820-23. Obejmuje wioski: Anielpol, Brzeziny, Czajki, Franciszków, Łukaszówka, Majdan Surhowski, Pniaki, Surhów kolonia, Surhów wieś. Szczególną uwagę przykuwa oryginalny obraz przedstawiający św. Łukasza z Maryją i Dzieciątkiem, mieszczący się w ołtarzu głównym. Przy parafii działają koła Żywego Różańca, Rycerstwo Niepokalanej i apostolstwo chorych.

Modlitwa i praca

Intensywny dzień Metropolita Lubelski rozpoczął od porannej Mszy św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania. Kolejną Eucharystię w surhowskim kościele sprawował o godz. 11.30, natomiast podczas Mszy św. w kaplicy dojazdowej na Czajkach wygłosił homilię. Po powitaniu przez przedstawicieli rodziców i parafian Ksiądz Proboszcz przedstawił sprawozdanie z ostatnich 5 lat życia wspólnoty. Przypomniał, że 2014 r. był czasem wielkich przeżyć religijnych ze względu na jubileusz 250-lecia sprowadzenia z kaplicy w Łukaszówce do świątyni obrazu z głównego ołtarza. Do historycznych wydarzeń zaliczył też peregrynację Krzyża Trybunalskiego. Z dumą podzielił się informacją, że parafia prowadziła dwa razy czuwanie na Jasnej Górze, w tym z okazji rocznicy odejścia sługi Bożego kard. Wyszyńskiego. Parafianie pielgrzymowali do sanktuarium na Krzeptówkach i Olczy, a także na procesję zaśnięcia Matki Bożej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Z prac materialnych na uwagę zasługuje renowacja całego prospektu organowego i niektórych zabytkowych obrazów. – Cieszę się, że tak wiele udało się zrobić. Niech dzieło duchowej odnowy sprawi, by nasze serca i dusze były coraz piękniejsze i podobne do Chrystusa – mówił abp Budzik.

Odwaga i świadectwo

W słowie skierowanym do bierzmowanych Metropolita Lubelski wskazał na św. Jana Pawła II. – Dzięki swojej pobożności i modlitwie do Ducha Świętego dokonał wielkich rzeczy. Stał się wielkim świętym czczonym na całym świecie – podkreślał. Nawiązując do hasła Dnia Papieskiego, zaznaczył, że „jest to także wyzwanie dla nas, abyśmy powstali, abyśmy poszli, abyśmy szli, abyśmy nadali naszemu chrześcijańskiemu życiu więcej dynamizmu, abyśmy mieli więcej odwagi, aby dawać świadectwo o wierze”. Przypomniał, że Jan Paweł II wyznał, że wszystko, co osiągnął, zawdzięcza Duchowi Świętemu i był wierny do końca modlitwie, której nauczył go ojciec, gdy był jeszcze ministrantem. – Dlatego jego pontyfikat przyniósł takie owoce. W życiu można wiele dokonać, gdy Duch Święty, Jego moc i Jego dary są z nami – podkreślał Pasterz.

Wdzięczność wobec Boga

W drodze do kaplicy pw. św. Antoniego Padewskiego na Czajkach abp Budzik zatrzymał się na cmentarzu na krótką modlitwę przy grobach spoczywających tu kapłanów, proboszczów parafii Surhów: ks. Mariana Markiewicza, przyjaciela ks. Stefana Wyszyńskiego, i ks. Józefa Gumienniczka oraz ks. Henryka Pawłowskiego, kapelana WP i proboszcza parafii Żdżanne.

Na Mszy św. sprawowanej przez ks. Łatkę obecne były liczne młode rodziny z dziećmi. Odnosząc się do Liturgii Słowa, Metropolita mówił o pięknie i znaczeniu wdzięczności. Podkreślił, że „Eucharystia jest najwspanialszą formą dziękczynienia”. – Nauczmy się wdzięczności wobec Pana Boga za wielkie rzeczy, które nam uczynił. Dziękujmy Mu za dar życia i zdrowia, radość życia rodzinnego, za piękno ludzkiej przyjaźni i życzliwości, za bliskość naszego Boga – apelował Pasterz. Abp Budzik podkreślił, że udział w Eucharystii powinien wpływać na codzienne postępowanie, na postawę, słowa i czyny. – Ludzie będący z dala od Kościoła, mający trudności w wierze, bacznie nas obserwują. Kiedy wychodzimy z kościoła i żyjemy Mszą św., promieniujemy naszym spotkaniem z Bogiem, oni to widzą. Nasza postawa jest dla nich zaproszeniem – mówił.

Wdzięczność wobec ludzi

Intensywny dzień wizytacji zakończyła Msza św. w Domu Pomocy Społecznej, zorganizowana w salce na parterze. W oprawę liturgiczną włączyli się dyrekcja, pracownicy i mieszkańcy domu, tworząc rodzinną atmosferę. Abp Stanisław Budzik także tutaj nawiązał do obchodzonego Dnia Papieskiego. Mówiąc o zawołaniu biskupim Jana Pawła II, wyjaśniał: – „Cały Twój oznacza także całkowicie zaangażowany w braciach i siostrach. Bo odkąd Syn Boży stał się człowiekiem, możemy Boga spotkać w człowieku. Możemy Mu służyć w człowieku, możemy Mu w człowieku pomagać. Możemy w każdym człowieku, zwłaszcza potrzebującym i cierpiącym, odkrywać obecność Jezusa Chrystusa”. – Wdzięczni Panu Bogu za dary, jakie nam daje, powinniśmy być wdzięczni ludziom za dobro, którego doświadczamy. Jesteśmy zadłużeni wobec Boga i ludzi; człowiek sam niczego nie mógłby dokonać – mówił Pasterz. Na pamiątkę spotkania otrzymał od podopiecznych DPS przez nich wykonane obraz Matki Bożej i figurkę aniołka.

CZYTAJ DALEJ

Niemcy: Benedykt XVI nie pojedzie na pogrzeb brata do Ratyzbony

2020-07-05 20:06

[ TEMATY ]

Benedykt XVI

@Mazur/Episkopat

Benedykt XVI nie weźmie udziału w uroczystościach pogrzebowych swego brata ks. Georga Ratzingera w Ratyzbonie, zaplanowanych na 8 lipca. Według portalu Vatican News z 3 bm. na pogrzeb przybędą m.in. osobisty sekretarze papieża-seniora abp Georg Gänswein i były prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Ludwig Müller, który w latach 2002-12 był biskupem Ratyzbony.

Brat Benedykta XVI był przez 30 lat kapelmistrzem w katedrze ratyzbońskiej i kierownikiem działającego tam chóru chłopięcego „Regensburger Domspatzen”. Zmarł 1 lipca w wieku 96 lat. 93-letni papież-senior przebywał w Ratyzbonie w dniach 18-22 czerwca, by odwiedzić swego ciężko chorego brata. Jak wspominał obecny biskup tego miasta Rudolf Voderholzer, podczas tych pięciu dni bracia widzieli się dziewięć razy: „Było mało słów, wiele ufnych gestów, a przede wszystkim wspólna modlitwa”. Obaj bracia, którzy tego samego dnia 29 czerwca 1951 roku przyjęli święcenia kapłańskie, przez całe życie byli z sobą bardzo związani.

Uroczystości pogrzebowe ks. prałata Georga Ratzingera odbędą się 8 lipca w Ratyzbonie. Po Mszy św. pogrzebowej w miejscowej katedrze zostanie on pochowany na cmentarzu katedralnym w grobie należącym do fundacji chóru katedralnego „Regensburger Domspatzen”.

Ten znany na świecie chór pożegna swego wieloletniego kierownika podczas nieszporów w jego intencji w niedzielę 5 lipca. W nabożeństwie weźmie udział 220 śpiewaków. W uroczystości nie będą mogli jednak uczestniczyć wierni ze względu na panujące jeszcze ograniczenia, związane z koronawirusem. Całość będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej diecezji.

CZYTAJ DALEJ

Justin Bieber namawia swoich fanów, aby przyjęli chrześcijaństwo.

2020-07-06 08:39

[ TEMATY ]

chrześcijaństwo

wiara

muzyka

© Rawpixel.fotolia.com

Justin Bieber na Instagramie podziękował Jezusowi za przebaczenie i zwrócił się do fanów, aby przyjęli chrześcijaństwo.

Dziękuję Ci Jezu za moje życie. Dziękuję Ci za Twoje przebaczenie! Dziękuję za to, że pokazałeś mi, że mam dość! Dziękuję Ci, że nie muszę już dłużej dźwigać wstydu, ale mogę chodzić z wypiętą piersią i wysoko uniesioną głową, wiedząc, że jestem kochany, wybrany i zostało mi przebaczone!

Jeżeli mierzysz się ze swoją przeszłością, oddaj ją Jezusowi! On nie jest tym obarczony! Kocha cię i jest szczęśliwy, znając wszystkie najdrobniejsze dobre i złe szczegóły z twojego życia! On nie gniewa się na ciebie, ale chce dla ciebie jak najlepiej

— napisał Bieber.

Jego profil na Instagramie ma 140 mln obserwujących.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję