Reklama

Niedziela Podlaska

Ważniejsze wydarzenia diecezji drohiczyńskiej w 2013 r.

Mijający rok wpisał kolejne karty w historię Kościoła, w tym także Kościoła drohiczyńskiego. Był on naznaczony spotkaniami modlitewnymi i formacyjnymi Roku Wiary oraz dziękczynieniem za 50 lat kapłaństwa pasterza diecezji drohiczyńskiej bp. Antoniego Pacyfika Dydycza

Niedziela podlaska 51/2013

[ TEMATY ]

kalendarz

Dorota Kalinowska

Tradycyjnie styczeń 2013 r. był miesiącem spotkań opłatkowych. W niektórych z nich uczestniczył biskup drohiczyński Antoni Dydycz. Były to spotkania z władzami i służbami mundurowymi różnych szczebli w Drohiczynie, spotkania z sołtysami w dekanatach, organizacjami, ruchami i środowiskami. Zarówno podczas ferii zimowych, jak i podczas wakacji odbyło się wiele rekolekcji, kolonii, obozów i warsztatów dla dzieci i młodzieży. Organizatorami większości tych akcji były: Caritas, Ruch Światło-Życie oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.

Podczas wizyty duszpasterskiej, zwanej kolędą, rodzinom w diecezji drohiczyńskiej rozdano folder nawiązujący do przeżywanego Roku Wiary oraz 50-lecia Soboru Watykańskiego II. 20 stycznia zainaugurowano w Sokołowie Podlaskim obchody 150. rocznicy powstania styczniowego. Później w wielu miejscowościach miały miejsce Eucharystie oraz nabożeństwa w intencji powstańców i Ojczyzny oraz okolicznościowe koncerty i sesje historyczne. Odbyły się one też w miejscach powstańczych bitew w Węgrowie i Siemiatyczach. 13 stycznia w Hajnówce bp Antoni Dydycz dokonał poświęcenia pomnika Powstania Styczniowego, natomiast 28 września w Kosowie Lackim poświęcono pomnik na grobie jednego z bohaterów powstania Feliksa Bartczaka. (zdjęcie 1)

Reklama

16 lutego w Drohiczynie odbył się 1. Kongres Trzeźwości Diecezji Drohiczyńskiej zorganizowany przez ks. kan. Zbigniewa Grabowskiego. 7 marca w Drohiczynie odbyło się spotkanie organizacyjne Podlaskiego Sejmiku Kultury, powstałego przy Biskupie Drohiczyńskim.

W 2013 r. odbyły się obrony rozpraw doktorskich ks. Pawła Grzeszka i Roberta Grzybowskiego w Warszawie oraz ks. Pawła Rytela-Andrianika w Anglii. Kilka parafii otrzymało na stałe relikwie bł. Jana Pawła II, które zostały uroczyście do nich wprowadzone, a niektóre delegacje odebrały je także z rąk jego najbliższego współpracownika – kard. Stanisława Dziwisza. 17 marca imię Ryszarda Kaczorowskiego, prezydenta RP na uchodźstwie, otrzymała Szkoła Podstawowa w Strabli. Obecna na uroczystości żona zmarłego prezydenta odebrała także honorowe obywatelstwo gminy Wyszki. (zdjęcie 2)

W 2013 r. odszedł do Pana ks. prał. Stanisław Kurek – emerytowany proboszcz z Kosowa Lackiego. W nocy z 24 na 25 marca dokonano świętokradczego włamania do sanktuarium Matki Bożej Ostrożańskiej, skąd skradziono papieskie korony, srebrną zabytkową sukienkę z obrazu Matki Bożej oraz wota. Sprawcy włamania zostali ujęci, odzyskano część wotów i zniszczone korony. Nie udało się jednak do tej pory odnaleźć sukienki. 8 kwietnia w sanktuarium miały miejsce modlitwy wynagradzające. (zdjęcie 3)

Reklama

19 marca w drohiczyńskiej katedrze oraz świątyniach diecezji dziękowano uroczyście za pontyfikat Ojca Świętego Benedykta XVI i polecano Bogu posługę nowego Papieża Franciszka. W pierwsza niedzielę maja w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Łazówku bp Antoni Dydycz przewodniczył pierwszemu świętu Matki Bożej Pocieszenia, które ogłosił podczas uroczystości koronacji biskupimi koronami obrazu Matki Bożej 15 sierpnia 2012 r. 20 maja Biskup Drohiczyński poświęcił uroczyście kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Ruchnie, którego budowniczym jest ks. kan. Andrzej Chludziński. Tego dnia śluby wieczyste złożyła również w drohiczyńskim klasztorze Sióstr Benedyktynek s. Zosia Agata Latała. (zdjęcie 4)

25 maja, podczas Dnia Modlitw o Świętość Kapłanów, Eucharystii w drohiczyńskiej katedrze przewodniczył bp Antoni Dydycz. Obecny był też biskup pomocniczy z Białegostoku Henryk Ciereszko, a homilię wygłosił ks. inf. Jan Sikorski z Warszawy. Podczas tej uroczystości dziękowano za 50 lat kapłaństwa bp. Antoniego Dydycza, ks. Stanisława Kozłowskiego, ks. Eugeniusza Moczulskiego, ks. Edwarda Czetnika oraz kapucyna o. Klaudiusza Pryzmonta. 25 lat kapłaństwa obchodzili natomiast: ks. Andrzej Gałęzowski, ks. Mirosław Łaziuk, ks. Andrzej Witerski oraz ks. Kazimierz Zalewski.

26 maja imię ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego otrzymała Szkoła Podstawowa w Topczewie. 27 i 28 maja w salezjański kościół w Sokołowie Podlaskim był jedną ze stacji światowej peregrynacji relikwii św. Jana Bosko. 1 czerwca w Sokołowie Podlaskim odbył się Międzydiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci. Tegoroczny Dzień Podlasia w Drohiczynie 10 czerwca został połączony z dziękczynieniem za jubileusz województwa podlaskiego, którego stolicą przez wiele lat był Drohiczyn. Miały też miejsce 4. Święto Młodych Tej Ziemi oraz koncert galowy laureatów 20. Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu Podlasie 2013”, któremu towarzyszyły słowa: „Bądźcie solą Tej Ziemi”. Ksiądz Biskup poświęcił też w kryptach katedralnych tablicę, upamiętniająca pomordowanych Polaków na Wołyniu. (zdjęcia 5 i 6)

Główne uroczystości 50. rocznicy święceń kapłańskich biskupa drohiczyńskiego Antoniego Dydycza z udziałem Nuncjusza Apostolskiego, Episkopatu Polski, biskupów z zagranicy, duchowieństwa, władz, delegacji i wiernych odbyły się w Drohiczynie 13 czerwca. Do Jubilata specjalne życzenia skierował Ojciec Święty Franciszek, a homilię podczas Eucharystii wygłosił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik. W przeddzień, 12 czerwca, w Sokołowie Podlaskim odbył się Koncert Jubileuszowy, prowadzony przez Halinę Łabonarską i Jerzego Zelnika. 25 czerwca w Kosowie Lackim podsumowano konkurs diecezjalny, zatytułowany: „Populus Tuus – hereditas Tua”, poświęcony osobie i nauczaniu bp. Antoniego Dydycza. Dokładnie zaś w samą rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich – 29 czerwca Pasterz diecezji dziękował za dar kapłaństwa i życia zakonnego w rodzinnych Serpelicach. Jubileusz ten Rada Miasta w Drohiczynie uczciła specjalną uchwałą. Bp Antoni Dydycz w minionym, jubileuszowym roku otrzymał też wiele odznaczeń i wyróżnień. Został wybrany „Człowiekiem Roku 2013 Tygodnika Podlaskiego”, otrzymał medal UP-H w Siedlcach „Za Zasługi dla Siedleckiej Uczelni”, „Nagrodę Społeczną im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” oraz odznakę honorową Związku Sybiraków.

15 czerwca w kościele parafialnym w Kamionnie święcenia kapłańskie przyjęło 4 neoprezbiterów: ks. Michał Marczak, ks. Artur Żandarski, ks. Łukasz Adam Niewęgłowski oraz ks. Tomasz Łapiński. 500 lat istnienia obchodziła 30 czerwca parafia w Boćkach. 15 września natomiast 25-lecie obchodziła parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach. 28 lipca Biskup Drohiczyński dokonał uroczystego poświęcenia kościoła w Rogowie.

Po raz 23. w sierpniu wyruszyła Drohiczyńska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. Jej hasłem były słowa: „Nie lękaj się, wierz tylko”. Kierownikiem pielgrzymki był ks. Janusz Bolewski, zastępca asystenta KSM i proboszcz parafii Wirów. 11 sierpnia bp Antoni Dydycz wmurował kamień węgielny pod budowę nowego kościoła w Sarnakach. W ostatnim tygodniu sierpnia w Serpelicach nad Bugiem odbyła się 7. Golgota Młodych zorganizowana przez Braci Mniejszych Kapucynów pod hasłem: „Stan wojny”. (zdjęcie 9)

24 sierpnia bp Antoni Dydycz ukończył 75. rok życia. Swoje urodziny uczcił dziękczynną Eucharystią w Serpelicach. Następnie, zgodnie z wymogami kanonicznymi, złożył rezygnację z pełnionego urzędu, która została przejęta przez Ojca Świętego Franciszka z poleceniem wykonywania obowiązków do czasu mianowania jego następcy. Ksiądz Biskup w listopadzie przeniósł się także do nowego mieszkania w Drohiczynie, gdzie dokonał poświęcenia kaplicy pw. św. Ojca Pio. Dom biskupi pozostawił zaś do dyspozycji nowego biskupa drohiczyńskiego.

31 sierpnia śluby wieczyste złożyły w Siemiatyczach s. Cordis Urszula Kryńska oraz s. Łucja Małgorzata Poniatowska – karmelitanki Dzieciątka Jezus. Od września w Ogrodnikach rozpoczęła swoją działalność pierwsza Katolicka Szkoła Podstawowa w diecezji drohiczyńskiej, należąca do Stowarzyszenia Szkół Katolickich w Częstochowie. 20-lecie istnienia obchodziły natomiast szkoły salezjańskie w Sokołowie Podlaskim, 100-lecie Szkoła Podstawowa w Ostrówku, a 95-lecie Gimnazjum nr 1 w Bielsku Podlaskim i LO w Węgrowie.

Od 6 do 9 września w diecezji drohiczyńskiej gościł przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia – abp Zygmunt Zimowski, któremu towarzyszył jego współpracownik – ks. prał. dr Dariusz Giers z Węgrowa. Spotkał się on w Drohiczynie ze służbą zdrowia z całej diecezji oraz odwiedził DPS w Jabłonnie Lackiej oraz szpitale w Bielsku Podlaskim i Węgrowie, gdzie też poświęcił nowy oddział. Przewodniczył on również uroczystości odpustowej w Ostrożanach oraz Diecezjalnemu Dziękczynieniu za Plony, czyli dożynkom, które odbyły się 7 września w parafii Sarnaki. Tradycyjnie w tym dniu Biskup Drohiczyński odznaczył grupę katolików świeckich zaangażowanych w życie Kościoła i regionu medalami „Benemerenti” Diecezji Drohiczyńskiej, wcześniej przekazał on również papieskie medale „Benemerenti” oraz „Pro Ecclesia et Pontifice”. (zdjęcia 10 i 11)

13 września w Serpelicach pod hasłem: „Bota fé – rozpal wiarę” odbywał się Diecezjalny Dzień Młodzieży, natomiast 15 września w Bielsku Podlaskim z udziałem przedstawicieli władz i rodzin ofiar katastrofy pod Smoleńskiem odsłonięto i poświęcono Pietę – pomnik ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. (zdjęcie 12)

21 września podczas 17. Pielgrzymki Tygodnika Katolickiego „Niedziela” w Częstochowie odznaczenia „Mater Verbi” otrzymały parafie: Osmola, Nieciecz i Niemyje Nowe oraz indywidualnie Marek Sobisz. 5 października nagrodę „Ubi Caritas” przyznaną przez Caritas Polska otrzymała Spółdzielnia „Bielmlek” z Bielska Podlaskiego.

Od 21 do 23 września w Drohiczynie gościli biskupi z Polski, Litwy, Łotwy i Białorusi, należący do Zespołu Współpracy Konferencji Episkopatów Polski i Litwy. Nowy rok akademicki 2013/2014 zainaugurowano w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie 3 października. Rozpoczęło go 39 alumnów, w tym 7 na I kursie. 13 października w parafii Perlejewo alumni III kursu przywdziali uroczyście sutanny. W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 24 października w katedrze pw. Trójcy Świętej w Drohiczynie zakończono Rok Wiary w diecezji drohiczyńskiej. W święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży, Akcji Katolickiej i WSD w Drohiczynie bp Antoni Dydycz przyjął ślubowanie nowych członków KSM, udzielił świeceń diakonatu Piotrowi Karwowskiemu i Adamowi Pańczukowi – alumnom VI roku oraz przyjął do kandydatury do diakonatu i kapłaństwa alumnów V roku. W WSD w Drohiczynie odbyły się: Diecezjalny Dzień Formacji Pastoralnej poświecony kulturze, sympozjum naukowe, poświęcone ekumenizmowi oraz 10. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo człowieka a religia”.

26 i 27 października w parafii pw. św. Ojca Pio w Węgrowie odbył się 5. Hubertus Węgrowski – święto myśliwych, leśników i wędkarzy. 17 listopada w hajnowskim kościele Sióstr Klarysek miała miejsce uroczystość poświęcenia nowych organów i instalacja relikwii św. Cecylii. W pierwszą niedzielę grudnia w Ciechanowcu odbył się 33. Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego – „Ligawki 2013”.

W minionym roku dokonano także poświęcenia wielu obiektów, takich jak: nowe zakłady produkcyjne, wozy strażackie, kaplica i tomograf w szpitalu w Siemiatyczach, rezonans magnetyczny w szpitalu w Bielsku Podlaskim, budynek Szkoły Specjalnej w Siemiatyczach, inwestycje w Rogowie, witraże w Czeremsze, pomnik Otto Warpechowskiego w Brzozowie, krzyż na miejscu pierwotnego kościoła w Liwie, sztandary szkół w Topczewie i Stabli oraz parafii w Stoczku Węgrowskim.

W minionym roku zostały wydane drukiem Księga Jubileuszowa Biskupa Drohiczyńskiego „Brat i Biskup” oraz „Idąc na cały świat”, kolejne tomy jego homilii „Trzy miłości. Kościół – Ojczyzna – Rodzina. Kazania patriotyczne” i „Gdzie jesteś? – homilie 2008-2012”. O bp. Antonim Dydyczu został też nakręcony film dokumentalny. W wielu parafiach dokonały się w minionym roku kolejne zmiany duszpasterzy. Zmiany personalne zostały dokonane w kapitułach i instytucjach diecezjalnych. Między innymi nowym dziekanem sterdyńskim został ks. kan. Tomasz Pełszyk, na misje do Urugwaju udał się długoletni ojciec duchowny WSD ks. kan. dr Jarosław Przeździecki, a na rzymskim uniwersytecie rozpoczął pracę ks. kan. dr Paweł Rytel-Andrianik. Powstały nowe inwestycje i struktury.

* * *

To tylko wyrywkowy, kronikarski skrót minionego roku. O tym, co pozostało po nim w sercach i sumieniach, trudno jest powiedzieć. Przed Kościołem drohiczyńskim w nowym roku stoją kolejne ważne wyzwania. Związane są one szczególnie z objęciem misji pasterskiej przez nowego biskupa, z czym wiążą się zadania wykorzystania tego, co juz zostało dokonane w minionych latach, a także wsparcia modlitwą i otwartością tego, co dopiero będzie podjęte.

2013-12-18 09:21

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Watykan: ogłoszono kalendarz papieskich celebracji w styczniu i lutym

[ TEMATY ]

papież

kalendarz

papież Franciszek

celebracja

Grzegorz Gałązka

Modlitwa w intencji jedności chrześcijan, Eucharystia w Niedzielę Słowa Bożego a także dzień życia konsekrowanego oraz udział w spotkaniu „Śródziemnomorska granica pokoju” 23 lutego w Bari zapowiedziało Biuro Papieskich Ceremonii Liturgicznych publikując kalendarz papieskich celebracji na styczeń i luty.

W sobotę 25 stycznia, na zakończenie 53 Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan Ojciec Święty uda się do bazyliki św. Pawła za Murami, gdzie o godz. 17.30 będzie przewodniczył II nieszporom święta nawrócenia św. Pawła.

CZYTAJ DALEJ

USA: arcybiskup skrytykował Nancy Pelosi za obnoszenie się z „pobożnością katolicką”

2021-07-25 14:38

[ TEMATY ]

USA

aborcja

wikipedia.org

Nancy Pelosi

Nancy Pelosi

Arcybiskup San Francisco Salvatore Cordileone skrytykował 22 lipca spikerkę (przewodniczącą) Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi, która reprezentuje tam Kalifornię, za zakłamanie. Popiera ona finansowanie usług aborcyjnych za pieniądze podatnika, a zarazem głosi wszędzie, że jest bardzo pobożna.

Według magazynu „Washington Examiner” Pelosi na konferencji prasowej w tym dniu określiła siebie mianem „pobożnej katoliczki”, dodając, że „nie jest moim zadaniem pouczać kobiety, czy mogą dopuszczać się aborcji, czy nie”.

CZYTAJ DALEJ

Abp Fisher: eutanazja to katastrofalne rozwiązanie

2021-07-25 14:31

[ TEMATY ]

eutanazja

Australia

Vatican News

Legalizacja eutanazji i wspomaganego samobójstwa byłaby katastrofalnym posunięciem – ostrzegł abp Anthony Fisher, komentując przygotowania australijskiego parlamentu Nowej Południowej Walii do debaty na ten temat.

Jego zdaniem prawo pozwalające na zabijanie osób starszych lub ciężko chorych dzieli ludzi na dwie kategorie: tych, których życie jest nienaruszalne, chronione przez prawo, oraz tych, którym może ono zostać odebrane. „Trzeba być bardzo ostrożnym przy wprowadzaniu takich regulacji. Mają one nieraz nieprzewidywalne konsekwencje” – powiedział metropolita Sydney.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję