Reklama

Polska

Polska oczekuje na papieża Franciszka

KS. IRENEUSZ SKUBIŚ: - Stało się już tradycją, że po konferencji Episkopatu Polski czy zebraniu biskupów diecezjalnych Ksiądz Arcybiskup przybywa do redakcji „Niedzieli”, by osobiście przekazać nam informacje na temat spraw poruszanych przez hierarchów. Dzisiaj rozmawiamy po zebraniu biskupów diecezjalnych, które miało miejsce 26 sierpnia br. na Jasnej Górze. Wszyscy żyjemy radosną wiadomością, że w 2016 r. w Krakowie odbędzie się Światowy Dzień Młodzieży. Pamiętamy doskonale VI Światowy Dzień Młodzieży z udziałem Jana Pawła II, który miał miejsce w Częstochowie w 1991 r. Mamy nadzieję, że gdy papież Franciszek za trzy lata przybędzie do Polski, będziemy go witać i modlić się z nim także na Jasnej Górze...

ABP WACŁAW DEPO: - Rzeczywiście, pierwszym tematem, który poruszyliśmy, była decyzja Ojca Świętego Franciszka związana z kolejnym Światowym Dniem Młodzieży, a więc stacją wyznaczoną dla młodzieży świata w Polsce, a konkretnie w Krakowie. Wiadomo, że Ojciec Święty będzie zapraszany do różnych miejsc w naszej Ojczyźnie - bierze się pod uwagę Gniezno i Poznań, w związku z 1050. rocznicą chrztu Polski, ale także Warszawę i Częstochowę. Na ręce abp. Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, razem z ojcem generałem Zakonu Paulinów Izydorem Matuszewskim złożyliśmy pismo dotyczące Jasnej Góry i Częstochowy, wspominając VI Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie. Powoływaliśmy się na szczególne walory tego miejsca, które może przyjąć wielką rzeszę pielgrzymów, oraz na przypadający w 2016 r. srebrny jubileusz spotkania Jana Pawła II z młodzieżą świata na Jasnej Górze. Nasza prośba została zaaprobowana i wpisana jako propozycja do programu wizyty Ojca Świętego Franciszka w Polsce. Dalsze rozmowy na ten temat będą się odbywały z komisją watykańską i z komitetem odpowiedzialnym za organizację pielgrzymki papieskiej, w porozumieniu ze stroną rządową i kościelną. Cieszymy się, że znów nie tylko będziemy mogli gościć ludzi z Europy Zachodniej czy z dalekiego świata, ale przede wszystkim będziemy otwierać szeroko drzwi dla naszych współbraci i młodzieży ze Wschodu, czyli z dawnych republik Związku Radzieckiego. Dlatego trzeba już o tym mówić i w programach do tego się przygotowywać.

- Ksiądz Arcybiskup będzie teraz zapewne pracował nad programem przygotowań dla młodych ludzi z archidiecezji częstochowskiej.

- Na pewno pomogą nam doświadczenia uzyskane w tym roku głównie w związku z Europejskim Forum Młodych „Rio in Częstochowa”, które było stacją łączącą nas z Rio de Janeiro, gdzie w lipcu przebywał Ojciec Święty Franciszek. Przyjęliśmy w Częstochowie ponad tysiąc osób z Europy Zachodniej i z całego świata. Dało to doskonałą orientację, na co należy zwrócić uwagę w naszych przygotowaniach na wielkie wydarzenie w 2016 r. I na pewno, jak to napisałem w komunikacie do księży, chciałbym, żeby wszystkie przygotowania do sakramentu bierzmowania w naszych grupach młodzieżowych miały kierunek przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży. Będziemy, oczywiście, oczekiwać na hasło, które Ojciec Święty Franciszek poda w przyszłym roku w Niedzielę Palmową, co wyznaczy kierunek już bardzo konkretnych działań.

Reklama

- Przy okazji konferencji biskupów na Jasnej Górze mocno wybrzmiał w modlitwach temat Częstochowy jako duchowej stolicy Polski. Ksiądz Arcybiskup ostatnio musiał bardzo zdecydowanie przypomnieć, że to miasto jest duchową stolicą Polski. Proszę nas w tym jeszcze bardziej umocnić.

- To prawda niepodważalna, tak jest przecież od pokoleń. Do zdecydowanej wypowiedzi, określającej, gdzie jest duchowa stolica Polski, skłoniło mnie to, co ostatnio zaistniało w medialnych przekazach, kiedy to stawiano pytanie o duchową stolicę Polski. Moja wypowiedź na ten temat była potwierdzona natychmiast przez ogromne grupy pielgrzymkowe, które zmierzały w tym czasie na Jasną Górę, zwłaszcza z Warszawy czy z Krakowa. Powiedziałem, że przy całym szacunku dla dzisiejszej stolicy Polski, jaką jest Warszawa, czy dla Krakowa, który też skupia w sobie historię dziejów narodu i Kościoła, to jednak Częstochowa pozostaje głównym punktem zbornym oraz - według słów Sienkiewicza - światłem, które promieniuje nieustannie, i ma swoje bardzo aktualne zadania. Nie wchodząc w dalsze spory, zwracamy jednak uwagę, że Matka Boża Częstochowska jest znakiem tożsamości i jedności Polaków. Stąd duchowość tego miejsca wypływa nie tylko jako dar, który otrzymaliśmy przed wiekami, ale jako pewne zadanie na dziś.

- Kolejny temat, który wymaga ogromnych przygotowań, to wizyta polskich biskupów „ad limina” w Rzymie w lutym 2014 r.

- Bardzo się cieszę, że będę miał możliwość pierwszego oficjalnego przedstawienia wobec Ojca Świętego Franciszka historii naszej archidiecezji, bieżących działań i planów na przyszłość, czyli pewnego programu duszpasterskiego. Miałem już radość krótkiego spotkania z papieżem Franciszkiem 18 czerwca 2013 r., kiedy w czasie audiencji generalnej mogłem mu powiedzieć o ogólnopolskiej pielgrzymce wyższych seminariów duchownych na Jasną Górę. (Dziękuję w tym miejscu Księdzu Infułatowi i całemu Zespołowi „Niedzieli” za relację zarówno prasową, jak i filmową z pielgrzymki seminarzystów). Podczas spotkania wręczyłem Ojcu Świętemu ryngraf Matki Bożej, zapewniając o naszej modlitwie na Jasnej Górze. Otrzymaliśmy wtedy pierwsze błogosławieństwo dla naszej pracy.
Chciałbym podać jeszcze jedno świadectwo, którym trzeba się podzielić. Otóż kiedy ks. prał. Ryszard Selejdak, który pracuje w Watykanie, a pochodzi z archidiecezji częstochowskiej, przekazał płyty DVD związane z pielgrzymką wspólnot seminaryjnych na ręce kard. Mauro Piacenzy, ten powiedział, że pielgrzymka polskich seminarzystów w 2013 r. jest „świetlistym znakiem nadziei dla całego świata”.

- Tematów podejmowanych przez biskupów na pewno było wiele, także bieżący czas wymaga określenia na forum Episkopatu stanowiska Kościoła w wielu ważnych sprawach...

- Bardzo istotna, ale i delikatna jest sprawa związana z posługą egzorcystów. Biskupi są zobowiązani roztropnie i wprost z natchnienia Bożego wybierać ludzi, których zadaniem będzie pomoc uzależnionym również od ataków Złego. W związku z tym była poruszana sprawa wprowadzenia pewnych uregulowań w tym względzie, aby pomóc w roztropnym rozróżnianiu choroby psychicznej, takich czy innych uzależnień oraz duchów, z naciskiem na to, skąd one pochodzą. Tego rodzaju sprawa wymaga w każdym przypadku bardzo wnikliwego podejścia. I tak jak to przedstawił abp Wiktor Skworc, jako relator tej tajemnicy, trzeba zobowiązywać nas do pomocy konkretnym ludziom, zmagającym się z różnymi zniewoleniami, i konkretnym egzorcystom, którzy na tym polu będą pracować, poprzez sposoby ewangeliczne: modlitwę i post.

Reklama

- 8 września 1946 r. na Jasnej Górze kard. August Hlond poświęcił naród polski Niepokalanemu Sercu Maryi. 8 września 2013 r. z okazji obchodzonego w województwie śląskim Roku Hlondowskiego na Jasnej Górze zostanie odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem i z homilią Księdza Arcybiskupa, a później odbędzie się sympozjum na temat sługi Bożego kard. Augusta Hlonda i znaczenia aktu złożonego w 1946 r. Będzie się to odnosiło także do wielkiej pracy Kościoła związanej z Jasną Górą.

- Bardzo się cieszę z tej inicjatywy, jest ona dość spontaniczna, ale opatrznościowa. Obchody Roku Hlondowskiego, a zwłaszcza przypomnienie tajemnicy zawierzenia Bogu przez Niepokalane Serce Maryi - to wszystko wpisuje się w wielką pracę Kościoła powszechnego. Dzieje się to na miesiąc przed Dniem Maryjnym, zapowiedzianym na 12 i 13 października 2013 r. w Ramach Roku Wiary. Ojciec Święty Franciszek wobec figury Matki Bożej z Fatimy zawierzy wtedy świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Dlatego nasze jasnogórskie spotkanie, związane z Rokiem Hlondowskim i 67. rocznicą poświęcenia narodu polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi, jest bardzo ważne. Dziękuję, że „Niedziela” i Ksiądz Infułat pogłębiają ten temat przez specjalne sympozjum, zorganizowane tego samego dnia w auli Redakcji „Niedzieli”. Po raz kolejny można zauważyć, jak ze specyfiką miejsca, jakim jest Jasna Góra, wchodzimy w centralne uroczystości - przypomnę milenium chrztu Polski czy później wielkie uroczystości z udziałem kard. Stefana Wyszyńskiego, dzisiaj sługi Bożego, czy Jana Pawła II, dzisiaj już błogosławionego. Poprzez wieki widać, że maryjność w narodzie polskim nie jest tylko jakąś cechą, która nas odróżnia od innych, ale jest to - nie obawiam się tego powiedzieć - konieczność życiowa, do której się odwołujemy. Wszystko to, co składa się na nasze życie, wiąże się ze szczególną obecnością i wstawiennictwem Maryi.

- Z przedstawionej panoramy czekających nas wydarzeń widać, że wiele do zrobienia będą mieli również ludzie pracujący w środkach społecznego przekazu...

- Chciałbym przez Księdza Infułata, który w archidiecezji częstochowskiej pełni funkcję wikariusza biskupiego ds. środków społecznego przekazu, powiedzieć wszystkim ludziom mediów na progu wspomnianych wydarzeń, które będziemy przeżywać w Kościele częstochowskim i powszechnym w związku z pielgrzymką Ojca Świętego do Polski, że rola dziennikarzy jest niezastąpiona. Obiecując modlitwę za Was wszystkich, chciałbym też wyrazić moje życzenie i oczekiwanie: abyśmy na prawdzie budowali jedność i wierność łasce. Te trzy słowa: prawda, jedność i wierność niech będą naszym zadaniem. Dziękuję wszystkim, którzy pracują w dziele nowej ewangelizacji w wierności łasce.

2013-09-02 13:05

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Bp Cisło odznaczony Medalem Zasłużonego dla Miasta Lublina

[ TEMATY ]

biskup

Lublin

nagroda

Paweł Wysoki

Nigdy nie myślałem o tym, by być biskupem – przyznaje bp Mieczysław Cisło

Nigdy nie myślałem o tym, by być biskupem – przyznaje bp Mieczysław Cisło

Biskup pomocniczy senior archidiecezji lubelskiej Mieczysław Cisło oraz ks. prał Jan Kiełbasa zostali odznaczeni Medalem Zasłużonego dla Miasta Lublin. – Jesteście twarzami naszego miasta – powiedział do duchownych Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Wręczając odznaczenie prezydent Lublina Krzysztof Żuk, zaznaczył, że bp Cisło zawsze wspierał inicjatywy społeczne. - Ten medal jest wyrazem wdzięczności za posługę duszpasterską i budowanie lubelskiej wspólnoty. Jest ksiądz biskup szanowaną osobą i wszyscy wiemy, że zasługi dla naszego miasta są ogromne – powiedział Żuk.

CZYTAJ DALEJ

Sto lat księdza Franciszka

2021-07-23 07:47

ks. Łukasz Romańczuk

Ks. Franciszek Hanek kończy dziś 100 lat

Ks. Franciszek Hanek kończy dziś 100 lat

Ksiądz kanonik Franciszek Hanek jest obecnie najstarszym kapłanem archidiecezji wrocławskiej. Dziś, 23 lipca skończył 100 lat.

Na spotkanie z księdzem seniorem, udaliśmy się do Mielca, gdzie obecnie kapłan rezyduje. Podkarpacie to rodzinne strony ks. Franciszka, który w 1996 r. przechodząc na emeryturę, powrócił w to miejsce. – Początkowo ks. Hanek przebywał w swoim rodzinnym domu razem z bratem. Po jego śmierci został przyjęty w naszej parafii i razem z nami pełni posługę kapłańską. Jeżeli siły mu pozwalają, to spowiada, odprawia Mszę św. i uczestniczy w wydarzeniach parafialnych – mówi kustosz mieleckiej bazyliki, ks. Janusz Kłęczek.

CZYTAJ DALEJ

Ks. Marcin Modrzyński o rekolekcjach „Beatyfikacja33”

2021-07-26 17:39

[ TEMATY ]

beatyfikacja

beatyfikacja kard. Wyszyńskiego

matka Elżbieta Czacka

Beatyfikacja33

Beatyfikacja.info

„To nie pierwsze rekolekcje w takiej formule. Powstały w oparciu o organizowane wcześniej rekolekcje „Oddanie33”, przez które przeszło łącznie ponad 500 tysięcy osób z całej Polski. Są więc sprawdzonym narzędziem duszpasterskim – mówi ks. Marcin Modrzyński o rekolekcjach przed beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej.

Bernadeta Kruszyk: Już niebawem, 6 sierpnia, rozpoczną się ogólnopolskie rekolekcje przygotowujące do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. Nazwę łatwo zapamiętać „Beatyfikacja33”. Dlaczego 33?

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję