Reklama

Niedziela Podlaska

Katolicka odnowa charyzmatyczna

Niedziela podlaska 20/2013, str. 7

[ TEMATY ]

Odnowa w Duchu Świętym

Archiwum ks. Roberta Figury

KS. KRZYSZTOF ŻERO: - Co to jest Ruch Odnowy w Duchu Świętym?

KS. ROBERT FIGURA: - Ruch Odnowy w Duchu Świętym jest ruchem katolickim, który powstał w 1967 r. w Stanach Zjednoczonych, m.in. pod wpływem Soboru Watykańskiego II oraz teologii zielonoświątkowej. Osoby uczestniczące w ruchu pracują nad własną wiarą poprzez nieustanne „dążenie do Jezusa poprzez działanie Ducha Świętego”. Działania członków ruchu to m.in. ewangelizacja chrześcijan.

- Czym Odnowa różni się od innych ruchów?

- W Kościele katolickim Odnowa w Duchu Świętym, zwana również Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach. Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele.

- W jaki sposób zrodziła się ona w Polsce?

- W latach 70. kilku polskich kapłanów zetknęło się z Odnową Charyzmatyczną poza granicami naszego kraju. Doświadczenie to postanowili przenieść na grunt polski. W 1976 r. zaczęły powstawać pierwsze grupy modlitewne. 20 lat później na czuwanie do Częstochowy przyjechało ok. 200 tys. sympatyków ruchu.

- W którym roku i przez kogo została ona powołana w naszej diecezji?

- Oficjalnie Ruch Odnowy w Duchu Świętym został zaakceptowany przez bp. Antoniego Pacyfika Dydycza w 2008 r. W styczniu 2009 r. Ksiądz Biskup mianował mnie koordynatorem diecezjalnym, a Jadwigę Porzezińską koordynatorem świeckim w naszej diecezji. Ruch Odnowy rozpoczął swoją działalność w Bielsku Podlaskim w listopadzie 1991 r. i stopniowo rozprzestrzeniał się na inne parafie w kilku miejscowościach naszej diecezji.

- Ilu kapłanów było i jest zaangażowanych w prowadzenie Odnowy w naszej diecezji?

- Obecnie każda grupa ma swego opiekuna - kapłana, a w przeszłości opiekunowie zmieniali się średnio co 2 lata, gdyż z taką częstotliwością byli przenoszeni do innych parafii.

- Ile jest grup i ile osób należy do ruchu w naszej diecezji?

- Na obecną chwilę mamy 5 grup, do których należy ok. 150 stałych uczestników. Jest wielu sympatyków, którzy przeszli REO i uczestniczą tylko w większych uroczystościach.

- Jakie są struktury grupy?

- Grupa wybiera lidera. Są też powołani animatorzy, którzy odpowiadają za mniejsze grupki, tzw. grupki dzielenia. Grupki dzielenia ze swoimi animatorami spotykają się raz w miesiącu. Odnowa w Duchu Świętym spotyka się co tydzień po Mszy św. i raz w miesiącu ma adorację przed Najświętszym Sakramentem.

- Na czym polega praca kapłana w Odnowie?

- Kapłan czuwa nad pracą i modlitwą w Odnowie, mówi komentarze na spotkaniach do Słowa, które jest rozeznane przed każdym spotkaniem. Jest wsparciem duchowym. Również ewangelizuje grupę poprzez nauczanie, katechezy.

- Do kogo powinni zwracać się ci, którzy pragną wstąpić do ruchu?

- Powinni przyjść na spotkanie modlitewne, które odbywa się po Mszy św. W kościołach są wywieszone informacje z miejscem, dniem i godziną spotkań poszczególnych grup.
W Bielsku Podlaskim w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja grupa „Dobry Pasterz” spotyka się w każdy wtorek na Mszy św. o godz. 18, po której odbywa się spotkanie w salkach na plebanii.
W Ciechanowcu w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej grupa „Emmanuel” spotyka się w każdy wtorek na Mszy św. o godz. 18, a później w domku parafialnym obok kościoła.
W Hajnówce w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Stanisława Biskupa i Męczennika grupa „Effatha” spotyka się w każdy czwartek na Mszy św. o godz. 18 (a od 1 listopada do końca Wielkiego Postu o godz. 17).
W Węgrowie w parafii pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy grupa spotyka się w każdą środę na Mszy św. o godz.18.
W Sokołowie Podlaskim w parafii pw. św. Jana Bosko u księży Towarzystwa Salezjańskiego (SDB) grupa spotyka się w każdy czwartek na Mszy św. o godz. 18.

- Jak wyglądają kolejne etapy formacji?

- Pierwszym etapem jest uczestnictwo w REO, czyli Rekolekcjach Ewangelizacyjnych Odnowy. Po przejściu REO każdy uczestnik może przychodzić i razem modlić się w grupie. Dla osób, które skończyły REO, jest jeszcze zaplanowany cykl spotkań, aby pogłębić to, co przeżyli na rekolekcjach. Kolejnym etapem jest stała formacja. Następnie tzw. uzdrowienie wspomnień i akceptacja siebie.

- Gdzie można zasięgnąć informacji o tym, co dzieje się w Odnowie w Duchu Świętym?

- O wszelkich naszych poczynaniach i tym, co w ciągu roku w naszym ruchu się odbywa, można dowiedzieć się ze strony internetowej www.odnowadrohiczyn.eu.

- Kto stoi na straży czystości wiary w Odnowie?

- Od 1997 r. przy Krajowym Zespole Koordynatorów działa Komisja Teologiczna. Jej zadaniem jest troska o wierność Odnowy oficjalnej nauce Kościoła. Komisja w swoich dokumentach rozstrzyga pojawiające się w Odnowie teologiczne wątpliwości, poleca też wartościowe materiały formacyjne.

- Gdzie znajdują się domy rekolekcyjne?

- Domy rekolekcyjne znajdują się w: Magdalence k. Warszawy - Centrum Formacji „Wieczernik”, w Dobrym Mieście - Dom Rekolekcyjny „Źródło Jakuba”, w Zalesiu Górnym k. Warszawy. W naszej diecezji nie mamy domu rekolekcyjnego, ale korzystamy z gościnności Odnowy w Duchu Świętym z Białegostoku, która ma dom rekolekcyjny w Surażu.

- Jakie są jej wydawnictwa?

- Kraków - Wydawnictwo „m”, Łódź -Wydawnictwo Ośrodek w Duchu Świętym, Magdalenka - Wydawnictwo Centrum Formacji „Wieczernik” i Poznań - Inicjatywa Wydawnicza „Jerozolima”.

- Czy Odnowa wydaje jakieś czasopisma?

- Tak: „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”, „List”, „Szum z Nieba”.

2013-05-16 13:19

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Duch, który działa

2020-05-26 18:07

Niedziela łódzka 22/2020, str. I

[ TEMATY ]

modlitwa

Odnowa w Duchu Świętym

wstawiennictwo

Piotr Drzewiecki

Osoby posługujące modlitwą wstawienniczą

Niekiedy słyszymy słowa krytyki i zastrzeżeń pod adresem działających w Kościele wspólnot, w tym wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.

Można powiedzieć, że obdarowanie charyzmatyczne to papierek lakmusowy spotkań modlitewnych, ożywczego tchnienia Ducha Świętego w naszych wspólnotach parafialnych i przyparafialnych, próba wiary i odpowiedzi na zaproszenie Boga oraz nieodłączne „wyposażenie” każdego ewangelizatora. Wyznacznikiem prawdziwości charyzmatów są jego owoce. W Piśmie świętym wiele razy Bóg mówi do nas, że „po owocach ich poznacie” – poznajemy, kto i w jakim kierunku nas pociąga i prowadzi. A zatem niezwykle ważna jest troska o osobistą relację z Bogiem – by była ona żywa. Pielęgnowanie jej opiera się m.in. na codziennej modlitwie, rachunku sumienia i czynnym uczestnictwie w Eucharystii.

CZYTAJ DALEJ

Pokój wam!

2020-05-26 18:00

Niedziela Ogólnopolska 22/2020, str. IV

[ TEMATY ]

homilia

Adobe.Stock.pl

Co przyniosą nam nadchodzące dni, tygodnie, miesiące, lata? Nie jest nam dane to przewidzieć. Dziś jednak musimy przyznać rację św. Janowi Pawłowi II, który mówił, że obok sukcesów, rozwoju myśli i techniki ludzkiej przyjdą z pewnością na ludzkość trudne chwile. Na te, czasami wręcz bolesne i niezrozumiałe dla nas doświadczenia Bóg daje nam światło. Jest to światło Bożego Miłosierdzia, które – jak nauczał papież Polak – będzie nam na nowo rozświetlać drogi trzeciego tysiąclecia.

Co kryje w sobie orędzie Bożego Miłosierdzia i jak mamy się na nie otworzyć? Odpowiedź znajdziemy w dzisiejszej liturgii słowa Bożego, a szczególnie w Ewangelii. Ukazuje ona zmartwychwstałego Chrystusa, który, pokazując rany po ukrzyżowaniu, przychodzi do nas z darem pokoju, pragnieniem odpuszczenia grzechów i uleczenia naszych ran. To dzisiejszą Ewangelię widział w obrazie Pana Jezusa Miłosiernego bł. ks. Michał Sopoćko – spowiednik i kierownik duchowy św. Faustyny.

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego zauważmy, że miłosierdzie Chrystusa rozlewa się na całą ludzkość poprzez zesłanie Ducha Świętego. Trzeba mocno podkreślić, że niemożliwe jest przyjęcie Bożego Miłosierdzia bez otwartości na Osobę i moc Ducha Świętego. Kim zatem jest Duch Pocieszyciel i jak działa w naszym życiu?

To Osoba-Miłość w życiu Trójcy Przenajświętszej, która pragnie i robi wszystko, by nas doprowadzić do nawrócenia i przyjęcia Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela. Przemawia do nas przez głos sumienia, nauczanie Kościoła, znaki, które towarzyszą głoszeniu Ewangelii, a także przez bolesne doświadczenia.

Duch Święty jest też sprawcą naszego uświęcenia. Odpuszczenie grzechów i łaski wszystkich pozostałych sakramentów dokonują się mocą Ducha Świętego. To dzięki Niemu Chrystus, który wstąpił do nieba, pozostaje z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata w darze Eucharystii.

Przez dar chrztu Duch Święty nie tylko obdarza nas nadprzyrodzonym życiem i czyni z nas dzieci Boże, ale dosłownie zamieszkuje w nas, czyniąc z naszych dusz i ciał świątynię Boga, a z wszystkich wierzących – wspólnotę Kościoła.

Dlatego jeśli pragniemy pojednania i wewnętrznego pokoju, doświadczenia braterskiej wspólnoty oraz owocnego głoszenia Ewangelii, potrzeba wpierw prawdziwej otwartości na Ducha Świętego. Podkreślił to w sposób zdecydowany św. Jan Paweł II: „Trzeba, aby ludzkość pozwoliła się ogarnąć i przeniknąć Duchowi Świętemu, którego daje jej zmartwychwstały Chrystus. To Duch leczy rany serca, obala mury odgradzające nas od Boga i od siebie nawzajem, pozwala znów cieszyć się miłością Ojca i zarazem braterską jednością” (30 kwietnia 2000 r.).

CZYTAJ DALEJ

Abp Jędraszewski zachęca do licznego udziału w procesjach Bożego Ciała

2020-06-01 17:15

[ TEMATY ]

abp Marek Jędraszewski

Boże Ciało

Artur Stelmasiak/Niedziela

Zachęcam duszpasterzy, aby jak co roku organizowali procesje Bożego Ciała do czterech ołtarzy. Wiernych natomiast gorąco zachęcam do włączenia się w przygotowania do procesji oraz do licznego w nich udziału – napisał abp Marek Jędraszewski we „Wskazaniach w sprawie procesji Bożego Ciała” dla archidiecezji krakowskiej.

Powołując się na rozporządzenie Rady Ministrów z 29 maja br. metropolita krakowski przypomniał, że zgromadzenia religijne mogą się odbywać niezależnie od liczby ich uczestników, co stwarza możliwość zorganizowania tradycyjnych procesji eucharystycznych w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

- Zachęcam duszpasterzy, aby jak co roku organizowali procesje Bożego Ciała do czterech ołtarzy. Wiernych natomiast gorąco zachęcam do włączenia się w przygotowania do procesji oraz do licznego w nich udziału – napisał abp Marek Jędraszewski w opublikowanych dziś „Wskazaniach w sprawie procesji Bożego Ciała”.

Metropolita krakowski zwrócił uwagę, że konieczne będzie zachowanie wymaganych środków bezpieczeństwa, to znaczy utrzymywanie odpowiednich odległości między uczestnikami procesji (minimum 2 metry) lub zasłanianie ust i nosa.

Centralna procesja Bożego Ciała w Krakowie rozpocznie się Mszą świętą 11 czerwca o godz. 9.00 na Wawelu. Następnie traktem królewskim uda się na Rynek zatrzymując się przy czterech ołtarzach usytuowanych kolejno przy kościołach św. Idziego, śś. Piotr i Pawła, św. Wojciecha i zakończy się przed bazyliką Mariacką.

- Niech doświadczenie obecności Boga w sakramencie Eucharystii będzie dla nas wszystkich źródłem radości, pokoju i miłości, które jako wspólnota Kościoła możemy ofiarować światu – podkreśla abp Marek Jędraszewski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję