Reklama

Pamiętają o Żołnierzach Wyklętych

2019-03-13 10:57

Marek Zygmunt
Edycja świdnicka 11/2019, str. IV

Klaudia Jagodzińska

Po raz pierwszy nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej zorganizowali z inicjatywy nowego dyrektora tej placówki Pawła Popiela Powiatowy Konkurs Historyczny ph. „Nie jesteśmy żadną bandą”, dedykowany pamięci Żołnierzy Wyklętych – Żołnierzy Niezłomnych. Honorowy patronat nad nim sprawowali m.in.: bp Ignacy Dec, senator Aleksander Szwed, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk.

W rozgrywce finałowej, która odbyła się w Bystrzycy Kłodzkiej 1 marca br., w Narodowym Dniu Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, wzięły udział dwuosobowe drużyny reprezentujące każdą szkołę.

Finałowe zmagania poprzedziła Eucharystia sprawowana w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w intencji Żołnierzy Wyklętych przez ks. Gabriela Horowskiego. – Dziś na pytanie, kim byli Żołnierze Wyklęci, możemy odważnie powiedzieć, że byli to wielcy polscy patrioci – mówił Ksiądz Proboszcz. – A czym dzisiaj jest patriotyzm, czym jest służba, czym jest dla nas to piękne hasło towarzyszące pokoleniom Polaków „Bóg – Honor – Ojczyzna”?

Reklama

Mamy to wielkie szczęście, że dziś, kiedy wspominamy tych bohaterów, możemy znaleźć odpowiedź. Są nią biografie wybitnych wspaniałych Polaków – Żołnierzy Wyklętych. To oni swoją postawą, swoim wyborem dali nam dzisiaj szansę, byśmy dalej mogli być Polakami.

To żywe wspomnienie przeżywane przez nasze serce i rozum odpowie nam, że jesteśmy Polakami, patriotami i nimi na pewno pozostaniemy. Zachowanie pamięci o tych, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny, jest nie tylko naszym obowiązkiem, ale jest przede wszystkim dla nas także zaszczytem.

Kaznodzieja wskazał, że ta Eucharystia i ten konkurs są wyrazem wdzięczności tym ludziom, tym żołnierzom, którzy pragnęli z całego serca wolności, chcieli być powierzonymi Miłosierdziu Bożemu. Bóg zna ich imiona.

– Dlatego z odwagą módlmy się za tych wszystkich wiernych aż do końca właśnie Bogu i Ojczyźnie. To oni mogą dziś powiedzieć o sobie słowami proroka Izajasza: „Pan jest naszą wieczną światłością i Bóg naszym ocaleniem”, bo już nie usłyszą krzywdy w tym kraju, o spustoszeniu i zagładzie w tych granicach. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to nie tylko przypomnienie przeszłości, ale przede wszystkim czerpanie natchnienia do budowania innej przyszłości, do budowania lepszego jutra. Trzeba nam naśladować ich ofiarną, religijną, patriotyczną postawę męczenników za wiarę i Ojczyznę. Ale przede wszystkim mamy obowiązek modlitwy za poległych w obronie wolności naszego kraju, bowiem ich prochy są dla nas święte – podkreślił.

Po Mszy św. jej uczestnicy przeszli do siedziby szkoły, gdzie najpierw otwarto wystawę pt. „Czas niezłomnych” przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej, a potem rozpoczęły się konkursowe zmagania.

W rozgrywce finałowej dwuosobowe reprezentacje trzynastu szkół z terenu powiatu kłodzkiego odpowiadały za pomocą pilotów na pytania testowe wyświetlane na ekranie. W pierwszym etapie odbyły się trzy tury po pięć pytań. Po każdej odpowiedzi były wyświetlane wyniki, a nauczyciele historii Norbert Ryznar i Rafał Marek objaśniali prawidłowe odpowiedzi. Później wyłoniono 6 drużyn w dwóch kategoriach – szkoły podstawowe i gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne, które zmierzyły się z 7 pytaniami finałowymi. Pierwsze miejsce zajęła Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu, którą reprezentowali Oliwia Neter i Michał Dudek pod opieką nauczycielki Moniki Kulbaki, drugie zajęło Gimnazjum Publiczne im. gen. Stanisława Maczka w Lądku-Zdroju reprezentowane przez Miłosza Krzonkalę i Łukasza Kusia – nauczyciel Kazimierz Gabruś, a trzecie przypadło w udziale przedstawicielom Szkoły Podstawowej nr 6 im. Unii Europejskiej w Kłodzku w składzie: Ksawery Krzywiecki i Kajetan Zwierzyński – nauczyciel Agnieszka Metych. Wśród szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku – Wiktoria Bieżuńska i Patrycja Rycaj, pod kierunkiem Izabeli Kapitan, drugie wywalczyła reprezentacja gospodarzy – I Liceum Ogólnokształcące z Bystrzycy Kłodzkiej – Dominika Malicka i Karol Kunicki, pod opieką Łukasza Puchalskiego, a trzecie drużyna Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego z Kłodzka: Patryk Wolak i Krystian Niewiadomski, przygotowani przez Małgorzatę Bąk.

Potem w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbył się spektakl przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Publiczność mogła poznać fakty z życia Danuty Siedzikówny „Inki”, Witolda Pileckiego, Zygmunta Szendzielarza, Józefa Kurasia „Ognia” i innych Żołnierzy Niezłomnych, walczących o wolność Polski z sowieckim zaborcą i jego poplecznikami. Fragmenty wierszy i prozy przeplatano urywkami filmów i młodzieżowymi utworami poświęconymi Żołnierzom Wyklętym.

– Sowiecki okupant, czasy stalinizmu, komunizmu, starały się zatrzeć polskość. I właśnie dlatego musimy o tym głośno mówić, a młodzież powinna doświadczać historii Żołnierzy Wyklętych. Nasze dzieje są dopiero odkrywane. Niektóre rzeczy są przewartościowane. Trzeba pamiętać o tym, kto tak naprawdę o Polskę walczył, a kto był po prostu zdrajcą, I rzeczy należy nazywać po imieniu – powiedzieli „Niedzieli Świdnickiej” Oliwia Neter i Michał Dudek z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu. Z kolei pedagodzy z bystrzyckiej szkoły Norbert Ryznar i Rafał Marek stwierdzili, „że postawa Żołnierzy Wyklętych powinna być dla nas wszystkich wzorem, że nigdy nie wolno się poddawać. Nie można zapominać historii, bo naród, który o niej zapomina, jest narodem bez przyszłości”. Dodali, że „te wartości trzeba często przekazywać młodemu pokoleniu. Powinno się to znaleźć w programie nauczania, a na razie jest to w gestii nauczycieli. I my to czynimy”.

Na zakończenie cała sala w hołdzie bohaterom odśpiewała hymn państwowy. A już dzisiaj wszyscy uczestnicy konkursu zapowiedzieli swój udział w jego przyszłorocznej edycji, która – wszystko na to wskazuje – zostanie rozszerzona o placówki oświatowe z całego Dolnego Śląska.

– Podjąłem się popularyzacji dziejów polskiego powstania antykomunistycznego, co nie jest sprawą łatwą w mocno lewicowym środowisku gminy Bystrzyca Kłodzka. Przed nami długa praca, ale prawda się obroni.

Chciałbym, aby Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni stali się idolami nie tylko uczniów naszej szkoły, ale i mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej – powiedział nam dyrektor Paweł Popiel.

Tagi:
żołnierze wyklęci

Kudowscy Skauci Króla pamiętają o Żołnierzach Wyklętych

2019-04-10 10:28

Marek Zygmunt
Edycja świdnicka 15/2019, str. III

Marek Zygmunt
Złożenie kwiatów przy tablicy poświęconej rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu

Jednym z ośmiu praw Skautów Króla jest to, które mówi: „Skaut Króla jest wierny Bogu, Kościołowi, rodzinie, przyjaciołom, Ojczyźnie”. Członkowie tej organizacji na pytanie, „Kto jest Twoim królem?”, z dumą odpowiadają: „Moim królem jest Jezus Chrystus”. Istnieją od 2015 r., w naszym kraju należy do nich już ok. 650 osób. Ich formacja prowadzona jest tylko w oparciu o chrześcijański system wartości, wypływający z Pisma Świętego, Katechizmu oraz nauczania Kościoła katolickiego. Działają jedynie przy wspólnotach parafialnych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Zmartwychwstanie Jezusa – podstawa wiary

2019-04-16 18:54

Ks. Łukasz Janowski
Niedziela Ogólnopolska 16/2019, str. 8-9

Zmartwychwstanie Chrystusa – dla jednych to podstawowa prawda wiary, a dla innych zbyt abstrakcyjna, bo oderwana od ziemi. Czym jest Zmartwychwstanie i jaki ma sens?

Ks. Janusz Sądel

Pracująca w warszawskiej korporacji pani Kinga wyznała szczerze: – Lubię Wielkanoc, bo kojarzy mi się z wiosną, zapachem święconki i podwórkowym śmigusem-dyngusem z dzieciństwa... Możemy mieć różne świąteczne skojarzenia i wspomnienia. Chyba wszyscy lubimy świętować, bo święta dobrze się kojarzą... Czy jednak nie przysłoniliśmy świąt otoczką własnych przeżyć? Gdy w rozmowie z panią Kingą zapytałem, o co tak naprawdę chodzi w świętowaniu Wielkanocy, po chwili zastanowienia wyznała: – O zmartwychwstanie Jezusa! I właśnie o to chodzi. Umieć oddzielić formę od treści, okoliczności od istoty.

Triumf wiary czy wyobraźni

Wielkanocy nie możemy ograniczyć do samych przeżyć czy miłych skojarzeń. Mamy świętować Zmartwychwstanie, czyli prawdę, która głosi, że trzeciego dnia po swojej śmierci Chrystus powstał z grobu żywy i chwalebny, i wiele razy, zanim wstąpił do nieba, ukazywał się swoim uczniom i przebywał z nimi. To wydarzenie potwierdza wiarygodność chrześcijaństwa. Nie na darmo św. Paweł Apostoł napisał: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to próżne jest nasze głoszenie i próżna jest wasza wiara” (por. 1 Kor 15, 14). Postawił sprawę jasno: nie ma wiary w Chrystusa bez wiary w Jego zmartwychwstanie.

Ta podstawowa prawda wydaje się jednak wciąż trudna dla wielu chrześcijan, być może dlatego, że jest dla nich – chodzących twardo po ziemi – zbyt abstrakcyjna, oderwana od ziemi. Mówić o kimś, że żyje, to przecież nie abstrakcja. Powiedzieć, że jest obecny w naszych wolnych czynach, w decyzjach i że je przemienia, to również dalekie jest od abstrakcji. Za każdym razem, kiedy przez moje decyzje opowiadam się za prawdą, sprawiedliwością, pokojem, krótko mówiąc – za tym wszystkim, co nazywamy wartościami, Chrystus Zmartwychwstały nadaje mojej decyzji wymiar w ścisłym znaczeniu Boski. Dlatego warto pamiętać, że w życie Boże nie wstępujemy po śmierci. Życie wieczne to nie tylko przyszłe życie, to dzieje się już teraz. Idziemy do nieba poprzez każdą z naszych decyzji. Wielkanoc może być dla nas przełomem, abyśmy znowu bez trwogi i radośniej żyli dla życia wiecznego już teraz.

Są jednak ludzie, którzy mniej lub bardziej otwarcie odrzucają Zmartwychwstanie, snując przeróżne teorie oszustwa: pozornej śmierci czy też kłamstwa założycielskiego. Wspólnym mianownikiem tych „odkryć” jest niewiara. Ich autorzy przekreślają rzeczywistość nadprzyrodzoną i możliwość ingerencji Boga w dzieje człowieka. Hipotezy te nie są niczym nowym. Mają one już swój ślad w Ewangeliach, co jest dowodem odwiecznych zmagań między wiarą i niewiarą. Jednak nawet wśród wyznawców Chrystusa pojawiają się wątpliwości związane z przyjęciem tej prawdy. Wynikają one być może z braku pogłębionej wiedzy katechizmowej lub obojętności na nią. Rodzą się w ten sposób przedziwne wyobrażenia, jak chociażby to, że Chrystus przeszedł reinkarnację, pojawił się jako ktoś całkiem nowy. Ta fundamentalna prawda wymaga od nas głębszej wiedzy, wynikającej z dojrzałości wiary. W tym przypadku nie może obowiązywać zasada: ile ludzi, tyle opinii.

Czym jest Zmartwychwstanie

Według nauki Kościoła, nie zaś opinii niektórych wierzących, Zmartwychwstanie jest przejściem Chrystusa, wraz z duszą i ciałem, od śmierci do innego życia poza czasem i przestrzenią. Cielesność Jezusa Zmartwychwstałego to cielesność uwielbiona. Jego ciało jest to samo, ale nie takie samo. Jest tym samym ciałem, które zawisło na krzyżu, ze śladami gwoździ i włóczni, ale nie takim samym, gdyż przekracza prawa natury. Potwierdzają to świadectwa Ewangelistów, którzy piszą np., że Jezus po Zmartwychwstaniu wszedł do pomieszczenia mimo zamkniętych drzwi.

Zmartwychwstanie Chrystusa nie jest powrotem do życia ziemskiego jak wskrzeszenie Łazarza, które choć jest wydarzeniem cudownym, stanowi powrót do normalnego życia na ziemi. Wskrzeszony Łazarz przeżył znów jakiś czas, ale ponownie umarł. Chrystus „nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych” (Mk 12, 27).

Zmartwychwstanie jest wydarzeniem rzeczywistym i tajemniczym zarazem. Jego rzeczywistość potwierdzają pusty grób i świadectwa uczniów. Pomimo braku bezpośrednich świadków faktu zmartwychwstania istniało głębokie i niezłomne przekonanie pierwszej gminy chrześcijańskiej o tym, że grób, w którym złożono ciało Jezusa, okazał się pusty. Dla współczesnego człowieka – człowieka obrazu, przekazów telewizyjnych i internetowych – te argumenty wydają się niewystarczające. Dlaczego strażnicy czuwający przy grobie przegapili tak nadzwyczajny fakt i nie zdali z niego szczegółowej relacji? Wszystko dlatego, że samo wydarzenie, a tym bardziej jego istota, były nieuchwytne dla ludzkich zmysłów. W tajemniczy dla nas sposób Chrystus powstał z martwych, opuścił grób, w którym złożono Jego ciało. Fakt ten był zadziwiający dla ludzi, którzy się znaleźli wobec czegoś, co ich przerastało.

Katechizmowe pytanie: Czym jest Zmartwychwstanie? – prowadzi nas do kolejnego, bardziej osobistego: Jaki sens nadaje mojemu życiu zmartwychwstanie Jezusa? Chodzi nie tylko o sam fakt, ale także o jego znaczenie. Sensem Zmartwychwstania jest miłość silniejsza niż śmierć. Dążeniem każdego z nas jest życie: pragniemy żyć! Zmartwychwstanie jest propozycją osiągnięcia wiecznego życia z Bogiem. Ale do tego potrzebna jest żywa wiara, a nie skojarzenia. A więc, o co tak naprawdę chodzi w świętowaniu Wielkanocy? O zmartwychwstanie Chrystusa, który żyje i jest z nami!

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Życzenia świąteczne abp. Józefa Kupnego

2019-04-21 22:21

Agnieszka Bugała

arch. kurii wrocławskiej

Drodzy Czytelnicy „Niedzieli”!

Chrystus po zmartwychwstaniu polecił Apostołom, by udali się do Galilei. Tam mieli zobaczyć Uwielbionego Pana. To orędzie nie było zwyczajną informacją o tym, że Jezus opuścił grób. Ono było zaproszeniem do spotkania w miejscu, gdzie po raz pierwszy Piotr, Jakub czy Jan usłyszeli słowa Mistrza: „Pójdź za mną”. Uczniowie mieli wrócić do początków swojej przygody z Chrystusem..

Z całego serca życzę Wam, byście świętując Zmartwychwstanie Pana Jezusa usłyszeli to samo zaproszenie do spotkania z Bogiem, który zwycięża śmierć, piekło, szatana i który jest silniejszy od zła, bólu oraz cierpienia. Spotkajcie Go w czasie Liturgii Wigilii Paschalnej i żyjcie nadzieją, że jest On zawsze z Wami.

Radosnego Alleluja

+ Józef Kupny

Arcybiskup Metropolita Wrocławski

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem